ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 8

ਮੇਰੇ ਸਾਬ ਨਾਲ CIA ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ , ਸੁਣੋ ਫੇਰ ਟੋਟਕਾ ਲੂਣ ਦਾ :
ਧਰਮਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਟੋਮਕੈਟ ਪਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੂਣ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ
“ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ”
ਟੋਮਕੈਟ ਬੋਲੀ : “ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ”
ਲੂਣ : “ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬੀ ਆ ਓਏ ਏਹ ਤਾਂ”
ਟੋਮਕੈਟ : “ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬੀ ਆ ਓਏ ਏਹ ਤਾਂ”
ਲੂਣ : “ਓਹ ਏਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਥੇ ਆ , ਏਹਨੂੰ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣੀ ਆ”
ਟੋਮਕੈਟ : “ਓਹ ਏਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਥੇ ਆ , ਏਹਨੂੰ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣੀ ਆ”
ਲੂਣ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ , ਜ਼ਰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਫ਼ਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ : “ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾੜਦੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ , ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਿੱਲੀ ਆਂ”
 ਟੋਮਕੈਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਜਾ ਖੁਰਕਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ 😛