ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 7

ਲੂਣ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਚਲਦਾ 1100 ਲੈ ਆਇਆ | ਸਿੰਮ ਪਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ , ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਹੋਗੀ ਖਤਮ |
ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ :
ਲੂਣ : “ਓਹ ਧਰਮੇ , ਧਰਮੇ ਓਏ , ਆ ਦੇਖੀ ਏਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ”
ਧਰਮਾ : “ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਬੈਟਰੀ ਹਿੱਲ ਇਹਦੀ , ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂ ”
ਧਰਮੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਘੁਮਿਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ
“ਬਾਬਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੇਪੀਆਂ ਲਪੇਟੀ ਫਿਰਦਾਂ , ਹੁਣ ਖੁਲੂ ਕਿਵੇਂ ”
ਲੂਣ : “ਓਹ ਚੇਪੀਆਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲਵਾਈਆਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਸਿੰਬ ਵੋਡਾਫੂਨ ਦਾ, ਆ ਏਅਰ ਟੈੱਲ ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਚ ਕਿਰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਬ ਚੋਂ , ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਈ ਕਰਤਾ ਫੂਨ”